بهترین های ادبیات انگلیس

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات انگلیس و نویسندگان انگلیسی
 کتاب صمیمیت و قدرت

کتاب صمیمیت و قدرت

اثر درک لیدر از انتشارات آرادمان


 کتاب بدن و نظریه اجتماعی

کتاب بدن و نظریه اجتماعی

اثر کریس شیلینگ از انتشارات انسان شناسی


 کتاب پیکان زمان

کتاب پیکان زمان

اثر مارتین ایمیس از انتشارات نوای مکتوب


 کتاب The Card Players

کتاب The Card Players

اثر مهدی فاتحی از انتشارات شمع و مه


 کتاب واسازی از تاریخ هنر تا ترک سیگار

کتاب واسازی از تاریخ هنر تا ترک سیگار

اثر کریستوفر ام نوریس از انتشارات ایجاز


 کتاب یک دقیقه تا نیمه شب

کتاب یک دقیقه تا نیمه شب

اثر پائولا هاوکینز از انتشارات ایجاز


 کتاب انسان شناسی و توسعه

کتاب انسان شناسی و توسعه

اثر کتی گاردنر از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب مفهوم پردازی جهان اجتماعی

کتاب مفهوم پردازی جهان اجتماعی

اثر جان اسکات از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب هویت

کتاب هویت

اثر استف لاولر از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

اثر مالکوم بنیسون از انتشارات نقد افکار