بهترین های ادبیات انگلیس

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات انگلیس و نویسندگان انگلیسی
 کتاب شناخت اساطیر ایران

کتاب شناخت اساطیر ایران

اثر جان هینلز از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خیلی کم....تقریبا هیچ

کتاب خیلی کم....تقریبا هیچ

اثر سایمون کریچلی از انتشارات نشر نی


 کتاب پسر ایرانی

کتاب پسر ایرانی

اثر ماری رنولت از انتشارات ققنوس


 کتاب مولودی

کتاب مولودی

اثر تی. اس. الیوت از انتشارات مرکز


 کتاب کوکتیل پارتی

کتاب کوکتیل پارتی

اثر تی. اس. الیوت از انتشارات لاهیتا


 کتاب سیاستمدار مهتر

کتاب سیاستمدار مهتر

اثر تی. اس. الیوت از انتشارات افراز


 کتاب جامعه شناسی سینمای پدر خوانده

کتاب جامعه شناسی سینمای پدر خوانده

اثر ویلیام مالیژکو از انتشارات اندیشه احسان


 کتاب استالین جوان

کتاب استالین جوان

اثر سایمن سیبیگ مانتیفوری از انتشارات نشر ثالث


 کتاب لنین

کتاب لنین

اثر رابرت سرویس از انتشارات نشر ثالث


 کتاب دست نوشته ها نمی سوزند

کتاب دست نوشته ها نمی سوزند

اثر جی.ای.ئی. کرتیس از انتشارات نشر ثالث