بهترین های ادبیات انگلیس

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات انگلیس و نویسندگان انگلیسی
 کتاب روابط عمومی بین المللی - جلد1

کتاب روابط عمومی بین المللی - جلد1

اثر مجموعه ی نویسندگان-رالف تنچ از انتشارات آثار فکر


 کتاب روابط عمومی تخصصی - جلد 2

کتاب روابط عمومی تخصصی - جلد 2

اثر مجموعه ی نویسندگان-رالف تنچ از انتشارات آثار فکر


 کتاب روان درمانی کوتاه مدت

کتاب روان درمانی کوتاه مدت

اثر آن ویلیامسون از انتشارات آوای نور


 کتاب روانشناسی و ارتقای سلامت

کتاب روانشناسی و ارتقای سلامت

اثر مجموعه ی نویسندگان-پائول بنت از انتشارات آوای نور


 کتاب روان شناسی یادگیری و آموزش

کتاب روان شناسی یادگیری و آموزش

اثر مجموعه ی نویسندگان-جاناتان فیرث از انتشارات آوای نور


 کتاب چیستی حیات و کوانتوم

کتاب چیستی حیات و کوانتوم

اثر جیم الخلیلی-جانجو مک فادن از انتشارات بهجت


 کتاب کاربرد تزیین در معماری قرن بیستم

کتاب کاربرد تزیین در معماری قرن بیستم

اثر فرشید موسوی از انتشارات کتابکده کسری


 کتاب شهرهای پایدار برای سیاره ای کوچک

کتاب شهرهای پایدار برای سیاره ای کوچک

اثر لرد راجرز از انتشارات کتابکده کسری


 کتاب 101 قانون بنیادی

کتاب 101 قانون بنیادی

اثر هاو هیوود از انتشارات کتابکده کسری


 کتاب ۱۰۱ قانون بنیادی

کتاب ۱۰۱ قانون بنیادی

اثر هاو هیوود از انتشارات کتابکده کسری