کتاب بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی

اثر پاتریک تاکر از انتشارات سمت - مترجم: غلامرضا طباطبایی-ادبیات انگلیس
خرید کتاب بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی
جستجوی کتاب بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی در گودریدز

معرفی کتاب بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازیگری در برابر دوربینهای سینمایی و تلویزیونی


 کتاب صمیمیت و قدرت
 کتاب بدن و نظریه اجتماعی
 کتاب پیکان زمان
 کتاب The Card Players
 کتاب واسازی از تاریخ هنر تا ترک سیگار
 کتاب یک دقیقه تا نیمه شب