کتاب برج

اثر جی.جی. بالارد از انتشارات نشر چشمه - مترجم: علی اصغر بهرامی-ادبیات انگلیس

دایرۀ زنان تنگ‌تر شد. نخستین شعله‌های آتش بلندشد. صدای ترق‌ترق لاک‌الکل صندلی‌های عتیقه بلندشد. زن‌ها ازپشت عینک‌های آفتابی‌شان وایلدر را خیره‌خیره نگاه می‌کردند، انگار کار سختی‌که کرده‌بودند اشتهای آنها را برانگیخته‌بود. و بعد همه‌باهم، از ته جیب‌های بزرگ پیش‌بندشان چیزی بیرون‌آوردند.
در دست‌های خون‌آلود همه‌شان کارد بود، کاردهایی با تیغه‌های باریک. اکنون وایلدر خجولانه امّا خوشبخت، تاتی‌کنان به‌راه‌افتاد تا با مادران تازه‌اش دیداری‌کند.


خرید کتاب برج
جستجوی کتاب برج در گودریدز

معرفی کتاب برج از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب برج


 کتاب آدم کوچولوها
 کتاب ساعت ها
 کتاب جهان لغزنده است
 کتاب درس های نیچه برای زندگی
 کتاب رهایت می کنم
 کتاب جشن هالووین