کتاب تاریخچه جنگ جهانی اول

اثر سایمون آدامز از انتشارات سبزان - مترجم: دکترپرویز دلیرپور-ادبیات انگلیس

در سال 1914 دشمنی ها در اروپا اوج گرفته، اوضاع سیاسی به شدت رو به وخامت گذاشت، اگر چه عده ای در آن زمان عقیده داشتند جنگ در این قاره قابل اجتناب بود، ولی آزمندی و طمع کشورهای استعماری نتیجه ای جز جنگ نداشت.


خرید کتاب تاریخچه جنگ جهانی اول
جستجوی کتاب تاریخچه جنگ جهانی اول در گودریدز

معرفی کتاب تاریخچه جنگ جهانی اول از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاریخچه جنگ جهانی اول


 کتاب جسدی در کتابخانه
 کتاب آنها به بغداد آمدند
 کتاب رها در باد
 کتاب پسرها و عاشق ها
 کتاب بحث برنر
 کتاب آیین های برابر