کتاب تامس مور

اثر آنتونی کنی از انتشارات ماهی - مترجم: عبدالله کوثری-ادبیات انگلیس

تامس مور به سه دلیل شایسته جایگاهی درخور در تاریخ تفکر اروپاست. او آرمانشهر را نوشت که متن لاتین کلاسیکی است و امروز نیز چون گذشته خوانندگان فراوان دارد. در زندگی خود نیز رسم و راهی خاص در دانش‌پژوهی، پارسایی و خدمت دیوانی پیش گرفت که همواره مایه شیفتگی نویسندگان و مورخان از هر دسته بوده است. نوشته‌های فراوان او به زبان انگلیسی جایگاهی والا در تاریخ این زبان و نیز در آثار بحث‌برانگیز و مذهبی آن دارد. اگر بخواهیم منزلت مور را به سنگ عدل بسنجیم، باید این هر سه را پیش چشم داشته باشیم. کتاب حاضر هم به زندگی و مرگ او می‌پردازد و هم روشنگر عقاید و مکتوبات اوست.


خرید کتاب تامس مور
جستجوی کتاب تامس مور در گودریدز

معرفی کتاب تامس مور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تامس مور


 کتاب یکی درباره ی دیگری
 کتاب خدمتکارم جیوز
 کتاب بارنابی روج
 کتاب جک و نگرانی گنده بک
 کتاب ریشه های رومانتیسم
 کتاب اخگر پردیس