کتاب جهانی شدن و تنوع فرهنگی

اثر پیپا نوریس از انتشارات کویر - مترجم: عبدالله فاضلی-ادبیات انگلیس
خرید کتاب جهانی شدن و تنوع فرهنگی
جستجوی کتاب جهانی شدن و تنوع فرهنگی در گودریدز

معرفی کتاب جهانی شدن و تنوع فرهنگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جهانی شدن و تنوع فرهنگی


 کتاب سنگ کاغذ قیچی
 کتاب آن موش مزاحم
 کتاب امبرسون های باشکوه
 کتاب بودو از غرق شدن نجات یافت
 کتاب برندها و برندسازی
 کتاب اقتصاد و آرمان شهر