کتاب خیلی کم....تقریبا هیچ

اثر سایمون کریچلی از انتشارات نشر نی - مترجم: لیلا کوچک منش-ادبیات انگلیس

«تقریباً هیچ مسأله معنا را به مرکز مباحثه فکری باز می‌گرداند. دغدغه اصلی کتاب این پرسش است که چگونه می‌توان برای تناهی انسان، بدون توسل به چیزی که از آن تناهی بر می‌گذرد معنایی یافت. کریچلی با تأملی ژرف و گیتیانه بر موضوع مرگ، ایده هیچ‌انگاری را با عبور از بلانشو، لویناس، رمانتیسمِ نیا و کاول پی می‌گیرد. این تأمل در خوانشی از بکت که از بسیاری از جهات قهرمان کتاب است به بار می‌نشیند.»


خرید کتاب خیلی کم....تقریبا هیچ
جستجوی کتاب خیلی کم....تقریبا هیچ در گودریدز

معرفی کتاب خیلی کم....تقریبا هیچ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خیلی کم....تقریبا هیچ


 کتاب داستان های عجیب هنری شوگ
 کتاب ایران عصر صفوی
 کتاب فقط زمان خواهد گفت
 کتاب مهارت های مطالعه
 کتاب تاریخ علم (جلد 3)
 کتاب خانه وارونه