کتاب ساحل آرمانشهر

اثر تام استاپارد از انتشارات ماهی - مترجم: نازنین دیهیمی-مهدی نوری-ادبیات انگلیس

ساحل آرمانشهر، درام حماسی و دل‌انگیز تام استاپارد، داستان نسلی از رمانتیک‌ها و انقلابیون قرن نوزدهم است، رفقایی سودایی و اسیر چنگال استبداد تزار نیکالای اول. شخصیت‌های ساحل آرمانشهر برخی از پرآوازه‌ترین چهره‌های تاریخ ادبیات و اندیشه‌اند، کسانی چون باکونین، تورگنیف، بلینسکی، هرتسن و مارکس. نمایش‌نامه مشتمل بر سه بخش درهم‌تنیده و درعین‌حال مجزاست: سفر، کشتی‌شکستگان و نجات.
وقایع کشتی‌شکستگان، کتاب دوم این سه‌گانه، بین سال‌های 1846 و 1852 و بیشتر در آلمان، فرانسه و انگلستان می‌گذرد. در این بخش باکونین به‌تدریج از مرکز قصه به حاشیه می‌رود و جایش را به هرتسن می‌دهد که با سه فاجعه روبه‌رو می‌شود: فجایع 1848، مرگ فرزند خردسالش در کشتی توفان‌زده و رابطه‌ی عاشقانه‌ی همسرش با شاعر رادیکال آلمانی، گئورگ هروگ. هرتسن هر سه‌ی این فجایع را با ایمانی راسخ و استوار به سوسیالیسم روسیِ انسانی و داوطلبانه، سوسیالیسمی مبتنی بر جوامع دهقانی روسیه، تاب می‌آورد و سوسیالیسم انقلابی جهانی را، که مارکس مروج آن است، مطرود می‌شمارد.


خرید کتاب ساحل آرمانشهر
جستجوی کتاب ساحل آرمانشهر در گودریدز

معرفی کتاب ساحل آرمانشهر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ساحل آرمانشهر


 کتاب داینای حسود
 کتاب داینای نگران
 کتاب تاریخ معاصر فرانسه (جلد اول)
 کتاب اولین بار که دیدمت، کانگوروی آبی!
 کتاب سفر با اتوبوس مدرسه
 کتاب سفر با هواپیمای حیوانات