کتاب ساحل آرمانشهر

اثر تام استاپارد از انتشارات ماهی - مترجم: نازنین دیهیمی-ادبیات انگلیس

ساحل آرمانشهر، درام حماسی و دل‌انگیز تام استاپارد، داستان نسلی از رمانتیک‌ها و انقلابیون قرن نوزدهم است، رفقایی سودایی و اسیر چنگال استبداد تزار نیکالای اول. شخصیت‌های ساحل آرمانشهر برخی از پرآوازه‌ترین چهره‌های تاریخ ادبیات و اندیشه‌اند، کسانی چون باکونین، تورگنیف، بلینسکی، هرتسن و مارکس. نمایش‌نامه مشتمل بر سه بخش درهم‌تنیده و درعین‌حال مجزاست: سفر، کشتی‌شکستگان و نجات.
سفر، کتاب اول این سه‌گانه، در روسیه می‌گذرد؛ در ملک خانواده‌ی باکونین و مسکو و سن‌پطرزبورگ. میخائیل باکونین، تنها پسر خانواده، دانشجوی دانشکده‌ی افسری است. واقعه‌ای که جهان آرمانی خانواده‌ی باکونین را برمی‌آشوبد مرخصی میخائیل و بازگشت او به خانه است. او که مفتون فیلسوف هگلی، استانکیِویچ، شده است، حالا به نظام اجتماعی روسی و رژیم تزاری به دیده‌ی تحقیر می‌نگرد. پرده‌ی دوم سفر به عقب برمی‌گردد و تقریباً همان سال‌ها را، این‌بار در مسکو و سن‌پطرزبورگ، در بر می‌گیرد. با وجود تفاوت نسبی دیدگاه‌های فلسفی شخصیت‌های این نمایشنامه، از جمله باکونین و هرتسن، همه‌ی این‌‌ها دائماً با دستگاه حکومت در جدال بودند


خرید کتاب ساحل آرمانشهر
جستجوی کتاب ساحل آرمانشهر در گودریدز

معرفی کتاب ساحل آرمانشهر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ساحل آرمانشهر


 کتاب تاریخ فلسفه غرب 1
 کتاب آخرین رز کشمیری
 کتاب داستان کودکی من
 کتاب پیرامون اسارت بشری
 کتاب شبانه ها
 کتاب هیاهوی بسیار برای هیچ