کتاب مردان اندیشه

اثر براین مگی از انتشارات طرح نو - مترجم: عزت الله فولادوند-ادبیات انگلیس

مردان اندیشه پدیدآورندگان فلسفه معاصر
Men of Idea: Creators of Contemporary Philosophy
پیشگفتار براین مگی، مقدمه ای بر فلسفه گفتگو با آیزایا برلین، فلسفه مارکسیستی گفتگو با چارلز تیلر، مارکوزه و مکتب فرانکفورت گفتگو با هربرت مارکوزه، هایدگر و فلسفه ی جدید اصالت وجود گفتگو با ویلیام برت، دو فلسفه ویتگنشتاین گفتگو با آنتونی کوئین تن، پوزیتیویسم منطقی و میراث آن گفتگو با ا.ج. ایر، افسون فلسفه تحلیل زبان گفتگو با برنارد ویلیامز، فلسفه اخلاق گفتگو با ر.م. هر، اندیشه های کوآین گفتگو با و.و. کوآین، فلسفه زبان گفتگو با جان سرل، اندیشه های چومسکی گفتگو با نوام چومسکی، فلسفه علم گفتگو با هیلری پاتنام، فلسفه و سیاست گفتگو با رانلد دورکین، فلسفه و ادبیات گفتگو با آیریس مرداک، متن اجتماعی فلسفه گفتگو با ارنست گلنر، نظری عمومی به فلسفه در غرب گفتگو با الن مونته فیوره، فهرست راهنما


خرید کتاب مردان اندیشه
جستجوی کتاب مردان اندیشه در گودریدز

معرفی کتاب مردان اندیشه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مردان اندیشه


 کتاب دیوانه های فوتبال
 کتاب زیبایی شناسی عکاسی
 کتاب وجود خدا
 کتاب از ره رسیدن و بازگشت
 کتاب راهبردهای پژوهش
 کتاب ارثیه شوم