کتاب مهارت های خفن (تقریبا)

اثر لیز پیشون از انتشارات هوپا - مترجم: بهرنگ رجبی-ادبیات انگلیس

Super Good Skills (Almost…) is the 10th book in the very popular Tom Gates series about a mischievous, creative boy who is full of the joys of life. This book contains several accounts of Tom Gates’s antics at school on the last few days of the school term and on the annual family holiday. There are some nasty surprises and disappointments for Tom on his holiday but with his usual indomitable spirit he entertains himself by writing a funny diary, doodling his cartoon drawings and playing pranks on his grumpy teenage sister and her sullen friend.


خرید کتاب مهارت های خفن (تقریبا)
جستجوی کتاب مهارت های خفن (تقریبا) در گودریدز

معرفی کتاب مهارت های خفن (تقریبا) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهارت های خفن (تقریبا)


 کتاب داستان های شکسپیر
 کتاب فرهنگ و زندگی روزمره
 کتاب جشن تولد
 کتاب بر شانه های غول(کپلر)
 کتاب حکایت های مریخی
 کتاب میدل مارچ