کتاب هری پاتر و محفل ققنوس 1

اثر جی کی رولینگ از انتشارات کتابسرای تندیس - مترجم: ویدا اسلامیه-ادبیات انگلیس