کتاب والتر بنیامین

اثر تری ایگلتون از انتشارات مرکز - مترجم: مهدی امیرخانلو-ادبیات انگلیس

این کتاب که از دو بخش تشکیل شده است، مجموعه ای از مفاهیم اصلی بنیامین نظیر تمثیل، هاله، تاریخ و سنت و غیره را مطرح می کند و می کوشد برخورد مفهومی بنیامین با پدیده هایی چون باروک را با ژست های مشابه کسانی چون تی.اس.الیوت و اف.آر.لیویس و غیره محک بزند. ایگلتون ، در بخش اول، از منظر لکان و دریدا وجوهی از کار بنیامین را که پیش از این تا حدودی مغفول و مبهم مانده بودند برجسته می کند و از این منظر خاص بر آن ها نور می تاباند. این کار تلاشی است برای این که بنیامین را که کم و بیش به چهره ی مطلوب مطالعات فرهنگی بدل شده است از پیوستار تاریخ نقد ادبی بیرون بکشد. در بخش دوم، او مفاهیم بنیامین را به شکلی خلاقانه در پس زمینه ی نظریات و نزاع های موجود در حوزه ی نقد ادبی قرار می دهد و می کوشد از مجموع این مباحث طرحی کلی از نقدی انقلابی به دست دهد. ایگلتون می نویسد: این کتاب را... نوشته ام تا در عین حال دست ما پیش از معاندان به بنیامین برسد.


خرید کتاب والتر بنیامین
جستجوی کتاب والتر بنیامین در گودریدز

معرفی کتاب والتر بنیامین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب والتر بنیامین


 کتاب جادوگرها
 کتاب آشنایی با ژان ژاک روسو
 کتاب رمز در قطار آبی
 کتاب منسفیلد پارک
 کتاب کیفر آتش (برج بابل)
 کتاب روشی برای مرور بهتر درس ها