کتاب یک روز از زندگی زنی که لبخند می زند

اثر مارگارت درابل از انتشارات ناهید - مترجم: شبنم بزرگی-ادبیات انگلیس

شخصيت‌های داستان درابل رنج دانايی را به جان می‌خرند. زنان داستان درابل تاوان می‌دهند. آن‌چه را كه اجتماع و تاريخ محافظه‌كار، شكست‌های بزرگ يك زن می‌داند، می‌پذيرند و در ازای آن دل‌خوشی‌های كوچك زنی را به دست می‌آورند كه می‌تواند بی‌دغدغه خودش باشد؛ با تمام كاستی‌ها و نقص‌های شخصيتی‌اش. زن داستان درابل می‌داند نه كسی بناست پشتوانه پيشرفت فردی او باشد و نه توجيه او برای شكست‌هايش. شخصيت‌ها در طول داستان دست‌خوش تغيير می‌شوند و در پايان داستان روی پاهای خودشان می‌ايستند. درابل آن‌ها را از نو می‌سازد و در پايان انگار در ابتدای مسيری ناشناخته رها می‌كند تا به زندگی جديدشان ادامه بدهند؛


خرید کتاب یک روز از زندگی زنی که لبخند می زند
جستجوی کتاب یک روز از زندگی زنی که لبخند می زند در گودریدز

معرفی کتاب یک روز از زندگی زنی که لبخند می زند از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یک روز از زندگی زنی که لبخند می زند


 کتاب زنانی که مرد می شوند
 کتاب اژدهایی که کتاب می خواند
 کتاب آچار سیاست
 کتاب و سپس هیچکس نبود
 کتاب تراژدی مردم انقلاب روسیه
 کتاب درخت و برگ