کتاب اتوبوس مدرسه

اثر مری ک هریس از انتشارات پرنده آبی - مترجم: گلی امامی-ادبیات انگلیس

این کتاب داستان دخترانی است که در مدرسه با هم آشنا می‌شوند؛ هتی، دختری مودب و سربه‌راه و داوینا دختری خودخواه و جسور. فداکاری هتی برای داوینا باعث تغییر رفتار او می‌شود، اما... داوینا دستش را دور کمر هتی حلقه کرد. تو نباید بنشینی. اگر نشستی دیگر کارت تمام است. خواهش می‌کنم... ذرات درشت برف در اطرافشان پایین می‌آمد، روی شانه‌ها و کفش‌هایشان می‌نشست و آن‌ها را می‌پوشانند. داوینا با بیچارگی به امتداد جاده سفید و خالی نگاه کرد. اگر تا چند لحظه دیگر ماشینی نمی‌رسید... ولی او نگران خودش نبود... فقط ای کاش بتواند هتی را سالم به خانه برساند... ای کاش این اتوبوس سر می‌رسید و آن‌ها می‌توانستند یک بار دیگر در اتوبوس مدرسه کنار هم بنشینند...


خرید کتاب اتوبوس مدرسه
جستجوی کتاب اتوبوس مدرسه در گودریدز

معرفی کتاب اتوبوس مدرسه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اتوبوس مدرسه


 کتاب سنگ کاغذ قیچی
 کتاب آن موش مزاحم
 کتاب امبرسون های باشکوه
 کتاب بودو از غرق شدن نجات یافت
 کتاب برندها و برندسازی
 کتاب اقتصاد و آرمان شهر