بهترین های ادبیات انگلیس

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات انگلیس و نویسندگان انگلیسی
 کتاب از دست رفته

کتاب از دست رفته

اثر رزی والش از انتشارات مرو


 کتاب قول

کتاب قول

اثر نیکولا دیویس از انتشارات دیبایه


 کتاب خیال کن

کتاب خیال کن

اثر جان لنون از انتشارات دیبایه


 کتاب طراحی گام به گام جانوران

کتاب طراحی گام به گام جانوران

اثر کندیس واتمور از انتشارات دیبایه


 کتاب مایکل فارادی و قرن الکتریسیته

کتاب مایکل فارادی و قرن الکتریسیته

اثر ایوان ریس موروس از انتشارات دیبایه


 کتاب تلفیق سنجش و یادگیری در ریاضی

کتاب تلفیق سنجش و یادگیری در ریاضی

اثر مجموعه ی نویسندگان-برندا کییو از انتشارات دیبایه


 کتاب رویای آزادی

کتاب رویای آزادی

اثر مایکل مرپورگو از انتشارات دیبایه


 کتاب زنان و تبعیض

کتاب زنان و تبعیض

اثر کیت فیگز از انتشارات گل آذین


 کتاب جامعه شناسان بزرگ عصر تکوین

کتاب جامعه شناسان بزرگ عصر تکوین

اثر جان اسکات از انتشارات گل آذین


 کتاب اشتیاق

کتاب اشتیاق

اثر جانت وینترسن از انتشارات برج