کتاب اساطیر رم

اثر استوارت پرون از انتشارات اساطیر - مترجم: باجلان فرخی-ادبیات انگلیس

Discusses the origins and development of Roman religion, its close ties with Roman history, and its ultimate capitulation to Christianity.


خرید کتاب اساطیر رم
جستجوی کتاب اساطیر رم در گودریدز

معرفی کتاب اساطیر رم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اساطیر رم


 کتاب به طرف صفر
 کتاب ویرژیل
 کتاب روزنامۀ خاطرات یک آدم ناقابل
 کتاب مجموعه آثار ارشمیدس
 کتاب آشنایی با دریدا
 کتاب شب در مسیر غرب