کتاب استراتژی داده

اثر برنارد مار از انتشارات دیباگران تهران - مترجم: مجموعه ی مترجمان-امیر حسن زاده-ادبیات انگلیس
خرید کتاب استراتژی داده
جستجوی کتاب استراتژی داده در گودریدز

معرفی کتاب استراتژی داده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استراتژی داده


 کتاب تفکر بازی کودک است
 کتاب دلبستگی
 کتاب تروما
 کتاب پسران حساس
 کتاب شرم
 کتاب تاریخ روانشناسی در ده پرسش