کتاب تروریسم عاشقانه

اثر شارون هایس از انتشارات فرمهر - مترجم: عبدالمحمد دلخواه-ادبیات انگلیس

(خود مردم‌نگاری خشونت خانوادگی ،قربانی شدن و زنده ماندن)(در قالب دو سرگذشت واقعی)

کتاب حاضر روایت مکرر سرگذشت تلخ زنانی است که قربانی خشونت‌های روانی و فیزیکی همسر و یا شریک زندگی رمانتیک خود می‌شوند و دادخواهی‌ها و فریادهای آنها راه بجای نمی‌برد و محاکم و نهادها ی اجتمایی و حتی دوستان و خویشان بجای التیام بخشیدن به زخمهاشان با انداختن تقصیر‌ها و گناهان به گردن آنان رنج دیگری بر رنجهاشان می‌افزایند.. نویسندگان، دو بانوی روانکاو و استاد دانشگاه هستند که خود تجربه ی تلخ خشونت موصوف را از سر گذرانده و قربانی عشق دروغین بوده اند


خرید کتاب تروریسم عاشقانه
جستجوی کتاب تروریسم عاشقانه در گودریدز

معرفی کتاب تروریسم عاشقانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تروریسم عاشقانه


 کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی
 کتاب همدستی با بریتانیایی ها
 کتاب خلا موقت
 کتاب آره! نه (شاید...)
 کتاب آشنایی با بورخس
 کتاب جورج اورول