کتاب حکم در برابر حکم

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات نشر چشمه - مترجم: علیرضا مهدی پور-ادبیات انگلیس

نمایش‌نامه‌ی حکم در برابر حکم به موضوعات رحمت، عدالت، حقیقت و رابطه‌ی آن‌ها با تکبر و تواضع، و به‌ویژه به‌افراط گرایی دینی، قشری گری و خشکه‌مقدس بودن حکام و لغزش آن‌ها در مسائل اخلاقی، سو استفاده از ابزار قدرت و... می‌پردازد. آگاهی طبقاتی شکسپیر در این نمایش‌نامه به‌غایت صریح و آشکار است. در این نمایش‌نامه جامعه شدیدا دوقطبی است؛ در یک‌طرف عزلت و خلوت عمیق و جدی امیر و قایم مقام او و درباریان و اشراف و صومعه‌ها و قصرها و نیز سلول‌های زندانی وجود دارد که در آن‌ها عاشق و معشوق بی‌گناه تنها و گرفتارند و در طرف دیگر ازدحام جمعیت میخانه‌ها، عشرتکده‌ها و مردم فقیر کوچه و خیابان‌اند که چون کرم درهم می‌لولند و تقابل آشکاری بین طیف‌های اجتماعی بالا و پایین وجود دارد.


خرید کتاب حکم در برابر حکم
جستجوی کتاب حکم در برابر حکم در گودریدز

معرفی کتاب حکم در برابر حکم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب حکم در برابر حکم


 کتاب مرکب مرگ
 کتاب روشی برای مرور بهتر درس ها
 کتاب اکتاویو پاز
 کتاب کتاب دیوها
 کتاب چرا می نویسم
 کتاب گربه شکمو