کتاب داستانهای شکسپیر

اثر ویلیام شکسپیر از انتشارات هرمس - مترجم: حشمت الله کامرانی-ادبیات انگلیس

Here are twelve of Shakespeares most memorable plays, presented in a fresh narrative form to delight both those who know the plays well and those who are new to them. Dramatic color illustrations and varied black-and-white drawings perfectly capture the mood of each story.


خرید کتاب داستانهای شکسپیر
جستجوی کتاب داستانهای شکسپیر در گودریدز

معرفی کتاب داستانهای شکسپیر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب داستانهای شکسپیر


 کتاب ماجراهای تام بامبادیل
 کتاب لیدی آن کلیوز
 کتاب ذهن روسی در نظام شوروی
 کتاب مفتش و راهبه
 کتاب اندیشه عیسی
 کتاب آمریکا