کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی

اثر فردریک چارلز کاپلستون از انتشارات ققنوس - مترجم: مسعود علیا-ادبیات انگلیس

فردریک کاپلستون، که دوستداران فلسفه درایران با «تاریخ فلسفه» اوآشنایی دارند، دراین کتا ب می‌کوشد فلسفه‌ی قرون وسطی راازمنظر تاریخی بررسی کند و سیمای مهم‌ترین متفکران و جریان‌های فکری این دوران را بازنماید. در این کتاب مجال آشنایی با آرای متفکرانی چون آوگوستین، توماس آکویناس، دانز اسکوترس، ابن رشدی‌ها، فلاسفه‌ی فرانسیسی، ویلیام آکمی و نیکولاس کوزایی فراهم شده است. همچنین، خواننده با آرای فلاسفه‌ی این دوران در موضوعاتی همچون نسبت عقل و ایمان، مسئله‌ی کلیات، فلسفه‌ی سیاسی و عرفان نظری از منظر یکی ازصاحب‌نظران فلسفه‌ی قرون وسطی آشنا می‌شود.


خرید کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی
جستجوی کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی در گودریدز

معرفی کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی


 کتاب ساحل آرمانشهر
 کتاب پوست سالم
 کتاب خانه اسلید
 کتاب همه چراغ های خانه روشن اند
 کتاب شهر و ستارگان
 کتاب فوکو