کتاب شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس

اثر برتراند راسل از انتشارات مهرویستا - مترجم: ایرج قانونی-ادبیات انگلیس

دیریست که نام بلند راسل در ایران، پایتخت حکمت مشرق زمین پیچیده است بدون آنکه آثار عمیق او در دسترس فارسی زبانان قرار گیرد و این مانع تفکر جدی درباره گوشه‌ای از فلسفه غرب از ناحیه کسانی خواهد بود که حتی با وجود دانستن زبان خارجی همچنان به فارسی می‌اندیشند و به کمک زبان مادری افکار خود را سامان می‌دهند. به تصدیق همه صاحب‌نظران این کتاب مهمترین اثری است که درباره لایبنیتس به رشته تحریر درآمده و خود نیز از مهمترین آثار فلسفی راسل است. در این کتاب فیلسوفی به نظاره دقیق فیلسوفی نشسته است و درست‌تر آنکه، راسل پیش از سی سالگی (زمان تألیف این اثر) هنوز به این نام شهره نبود. لایبنیتس نیز غریب و ناشناخته بود فیلسوفی جبون با دو گونه سخن که به زیرکی جز از چشم بزرگانی چون کانت مستور مانده بود. در کتاب حاضر که ترجمه آن به لحاظ عنایت علاقمندان می‌رسد لقاحی معنوی رخ داده که به زایش و آشکار گشتن دو فیلسوف منجر گشته است. در این اثر راسل خود را نیز به همان اندازه بر ملا ساخته که لایبنیتس را.


خرید کتاب شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس
جستجوی کتاب شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس در گودریدز

معرفی کتاب شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس


 کتاب پنی قشقرق 1
 کتاب تکوین طبقه کارگر در انگلستان
 کتاب توی کثیف درون من
 کتاب مراقب گربه باش
 کتاب فلسفه سیاسی مایکل اوکشات
 کتاب بچه معمولی و ابر هیچی ها