کتاب شهرهای پایدار برای سیاره ای کوچک

اثر لرد راجرز از انتشارات کتابکده کسری - مترجم: خسرو افضلیان-ادبیات انگلیس
خرید کتاب شهرهای پایدار برای سیاره ای کوچک
جستجوی کتاب شهرهای پایدار برای سیاره ای کوچک در گودریدز

معرفی کتاب شهرهای پایدار برای سیاره ای کوچک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شهرهای پایدار برای سیاره ای کوچک


 کتاب روابط عمومی بین المللی - جلد1
 کتاب روابط عمومی تخصصی - جلد 2
 کتاب روان درمانی کوتاه مدت
 کتاب روانشناسی و ارتقای سلامت
 کتاب روان شناسی یادگیری و آموزش
 کتاب چیستی حیات و کوانتوم