کتاب شهر شیشه ای

اثر پل استر از انتشارات افق - مترجم: شهرزاد لولاچی-ادبیات انگلیس

داستان درگیر شدن دنیل کوئینِ نویسنده در پرونده‌ای بی‌سرانجام و تحولات هویتی او؛


خرید کتاب شهر شیشه ای
جستجوی کتاب شهر شیشه ای در گودریدز

معرفی کتاب شهر شیشه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شهر شیشه ای


 کتاب تفکر بازی کودک است
 کتاب دلبستگی
 کتاب تروما
 کتاب پسران حساس
 کتاب شرم
 کتاب تاریخ روانشناسی در ده پرسش