کتاب علامت چی

اثر چارلز دیکنز از انتشارات نشر چشمه - مترجم: ابراهیم یونسی-ادبیات انگلیس

؛«هی آقا!» وقتی صدایی را كه به اين نحو او را خطاب می‌كرد شنيد، دم در اتاقك نگه‌بانی‌اش ايستاده بود و پرچمی در دست داشت كه به دور تيرك كوتاه‌اش پيچيده بود. با توجه به وضعيت آن مكان، آدم فكر می‌كرد قاعدتا نبايد ترديد داشته باشد كه صدا از كدام سو می‌آيد؛ اما به جای اين‌كه سر بردارد و به آن‌جا كه من، در راس يك گودال پرنشيب، بالای سرش ايستاده بودم بنگرد، برگشت و به خط آهن پيش پايش نگريست. در اين حركت‌اش چيز جالبی بود، هر چند حتما از ترس جان‌ام نمی‌توانستم بگويم كه اين چيز جالب چه بود. اما می‌دانم آن‌قدر جالب بود كه توجه‌ام را جلب كرد... ؛


خرید کتاب علامت چی
جستجوی کتاب علامت چی در گودریدز

معرفی کتاب علامت چی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب علامت چی


 کتاب بارداری
 کتاب روشنگری
 کتاب هیاهوی زمان
 کتاب داستان های دیکنز
 کتاب ناشناخته و اسرارآمیز
 کتاب زنی در کابین ۱۰