کتاب لحظه های بودن

اثر ویرجینیا وولف از انتشارات منظومه خرد - مترجم: مجید اسلامی-ادبیات انگلیس