کتاب لرد اجور می میرد

اثر آگاتا کریستی از انتشارات هرمس - مترجم: محمد گذرآبادی-ادبیات انگلیس

Lord Edgware Dies (Hercule Poirot, #9), Agatha Christie
عنوان: لرد اجور میمیرد؛ آگاتا کریستی؛ مترجم: محمد گذرآبادی؛ تهران، هرمس، کارآگاه، 1388؛ در 282 ص، 9789643636180؛


خرید کتاب لرد اجور می میرد
جستجوی کتاب لرد اجور می میرد در گودریدز

معرفی کتاب لرد اجور می میرد از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب لرد اجور می میرد


 کتاب راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها
 کتاب مستاجر وایلدفل هال
 کتاب رهبری
 کتاب آمریکائی آرام
 کتاب همدستی با بریتانیایی ها
 کتاب یک هفته در فرودگاه