کتاب چی چیوسور

اثر تونی میتون از انتشارات زعفران - مترجم: گیتا رسولی-ادبیات انگلیس
خرید کتاب چی چیوسور
جستجوی کتاب چی چیوسور در گودریدز

معرفی کتاب چی چیوسور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چی چیوسور


 کتاب هیچ یک حقیقت ندارد
 کتاب بیایید از پوتین بگوییم
 کتاب معرفی و نقد دیوید کاپرفیلد
 کتاب بخوان و بچسبان: آفرین به تو! (دنیای پپا 42)
 کتاب استراتژی هوش مصنوعی برای مدیریت بازاریابی و فروش
 کتاب بازی ها و بازی وار سازی در تحقیقات بازار