بهترین های ادبیات انگلیس

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات انگلیس و نویسندگان انگلیسی
 کتاب تابلوی خانوادگی

کتاب تابلوی خانوادگی

اثر نوئل کاورد از انتشارات قطره


 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار

کتاب کندوکاوی در تاریخ کار

اثر جیمز سوزمن از انتشارات مرکز


 کتاب راهنمایی بر پژوهش های فلسفی ویتگنشتاین

کتاب راهنمایی بر پژوهش های فلسفی ویتگنشتاین

اثر ماری مک گین از انتشارات علم


 کتاب تاریخچه زمان

کتاب تاریخچه زمان

اثر استیون هاوکینگ از انتشارات معیار اندیشه


 کتاب الفبای طبیعت انگلیسی

کتاب الفبای طبیعت انگلیسی

اثر نیکولا ادواردز از انتشارات پرستو قلم چی


 کتاب اساطیر آمریکای جنوبی

کتاب اساطیر آمریکای جنوبی

اثر هارولد اسبرن از انتشارات اساطیر


 کتاب مشت های گره کرده

کتاب مشت های گره کرده

اثر درک والکوت از انتشارات سرزمین اهورایی


 کتاب غرب تنهایی

کتاب غرب تنهایی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات سرزمین اهورایی


 کتاب کار تیمی اثربخش

کتاب کار تیمی اثربخش

اثر مایکل ا. وست از انتشارات سایه سخن


 کتاب سوال های چند هزار ساله ۱

کتاب سوال های چند هزار ساله ۱

اثر استیفان لاو از انتشارات افق