بهترین های ادبیات انگلیس

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات انگلیس و نویسندگان انگلیسی
 کتاب Harry Potter and the Cursed Child

کتاب Harry Potter and the Cursed Child

اثر جی کی رولینگ از انتشارات معیار علم


 کتاب فوت و فن فلسفه

کتاب فوت و فن فلسفه

اثر نایجل واربرتون از انتشارات کتاب طه


 کتاب فلسفه سیاسی و اجتماعی

کتاب فلسفه سیاسی و اجتماعی

اثر دیوید آرچارد از انتشارات کتاب طه


 کتاب فلسفه علوم طبیعی

کتاب فلسفه علوم طبیعی

اثر جان ورل از انتشارات حکمت


 کتاب باورهای کهن و خرافه های مدرن

کتاب باورهای کهن و خرافه های مدرن

اثر مارتین لینگز از انتشارات حکمت


 کتاب فراسوی چپ و راست

کتاب فراسوی چپ و راست

اثر آنتونی گیدنز از انتشارات علمی


 کتاب بدارو

کتاب بدارو

اثر بن گولدیکر از انتشارات کتاب فردا


 کتاب Daisy Darker

کتاب Daisy Darker

اثر آلیس فینی از انتشارات معیار علم


 کتاب Hold Me Tight

کتاب Hold Me Tight

اثر سو جانسن از انتشارات معیار علم


 کتاب A Tale of Two Cities

کتاب A Tale of Two Cities

اثر چارلز دیکنز از انتشارات معیار علم