بهترین های ادبیات انگلیس

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات انگلیس و نویسندگان انگلیسی
 کتاب روش های تحقیق در مدیریت

کتاب روش های تحقیق در مدیریت

اثر جف لنکستر از انتشارات دانشگاه قم


 کتاب معماری مدرن از 1900

کتاب معماری مدرن از 1900

اثر ویلیام جی آر کرتیس از انتشارات سمت


 کتاب فرهنگ ضرب المثل ها و اصطلاحات محاوره ای

کتاب فرهنگ ضرب المثل ها و اصطلاحات محاوره ای

اثر ابراهیم نظری تیموری از انتشارات یادواره کتاب


 کتاب فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی - فارسی

کتاب فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی - فارسی

اثر ویلیام الکساندر نیومن دورلند از انتشارات یادواره کتاب


 کتاب تاریخچه علوم

کتاب تاریخچه علوم

اثر بیل برایسون از انتشارات یادواره کتاب


 کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش

کتاب آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش

اثر جی اف نلر از انتشارات سمت


 کتاب جغرافیای توسعه

کتاب جغرافیای توسعه

اثر راپرت هودر از انتشارات قومس


 کتاب اصول و مبانی جغرافیای جمعیت

کتاب اصول و مبانی جغرافیای جمعیت

اثر جان ای کلارک از انتشارات قومس


 کتاب سیاست جهانی

کتاب سیاست جهانی

اثر اندرو هیود از انتشارات قومس


 کتاب نظریه ها و تجربه های توسعه

کتاب نظریه ها و تجربه های توسعه

اثر کتی ویلیس از انتشارات پژواک